Ewa Pocztarek

Ewa Pocztarek

lekarz, specjalista psychiatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

Ewa Pocztarek

lekarz, specjalista psychiatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

Zajmuję się diagnostyką i leczeniem osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi wieku dziecięcego, adolescentów, osób dorosłych oraz w wieku podeszłym.

Zależy mi, by wizyty przebiegały w przyjaznej i spokojnej atmosferze. Po omówieniu postawionej diagnozy, zostaje ustalony plan terapeutyczny - taki który jest akceptowalny dla pacjenta i dostosowany do jego potrzeb i oczekiwań. Wychodzę z założenia, że nie ma dwóch takich samych osób, więc oddziaływania także muszą być zindywidualizowane do konkretnego pacjenta i jego etapu rozwoju w życiu.

Oferuje pomoc osobom z zaburzeiami depresyjnymi i lękowymi (fobia społeczna, nerwica natrenctw, lęk uogólniony, fobie specyficzne, zespół stresu pourazowego, zaburzenia psychosomatyczne), chorobą afektywna dwubiegunową, schizofrenią, kryzysem adolescencyjnym, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia), zaburzeniami snu, chorobą Alzheimer'a, otępieniem.

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Realizowałam staż podyplomowy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie. Posiadam wieloletnie doświadczenie kliniczne w pracy na oddziałach szpitalnych i w lecznictwie ambulatoryjnym. Pracowałam jako asystent i rezydent w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu. Dalsze doświadczenie zdobywałam w Poradni Psychiatrycznej Centrum Medycznego Gizińscy, Poradni Psychogeriatrycznej oraz Zespole Leczenia Środowiskowego Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego (Dom Sue Ryder ) w Bydgoszczy, Poradni Praxis oraz Poradni Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy.

W ramach szkolenia specjalizacyjnego pracowałam na Oddziale: Psychiatrycznym, Zaburzeń Lękowych i Afektywnych, Psychiatrycznym Dziennym, Leczenia Uzależnień, Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży Dziennym oraz w Zespole Leczenia Środowiskowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy. Staż kierunkowy odbyłam w Klinice Neurologicznej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy. Posiadam tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży.

Ukończyłam kursy: psychiatria dzieci i młodzieży, podstawy terapii rodzin, psychiatria sądowa i orzecznictwo sądowo -psychiatryczne, prawo medyczne.

Jestem certyfikowanym terapeutą środowiskowym, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji. Prowadziłam zajęcia z psychiatrii ze studentami kierunku lekarskiego i ratownictwa medycznego CM UMK oraz z psychiatrii z elementami neurologii ze studentami kierunku psychologii UKW.

Aktualnie pracuję jako lekarz psychiatra w Centrum Medycznym Wiatrakowa 17 oraz jako konsultant w zakresie psychiatrii w oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.

Stale współpracuję z psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami innych specjalizacji, tak aby pomóc każdemu pacjentowi adekwatnie do jego potrzeb. Swoją wiedzę wzbogacam udziałem w szkoleniach i konferencjach psychiatrycznych.

Posiadam uprawnienia do:

  • wystawiania recept na leki refundowane (NFZ)
  • wystawienia zwolnień lekarskich ZUS-ZLA (L4).

Na wizytę pierwszorazową proszę o przygotowanie dotychczasowej dokumentacji medycznej oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość i nr PESEL (jeśli pacjentem jest osoba niepełnoletnia powyższe dotyczy również opiekuna prawnego ,którego obecność jest wymagana). W sytuacji wizyty pierwszorazowej dziecka małego wskazana jest obecność dodatkowego opiekuna, który zajmie się dzieckiem podczas wywiadu z opiekunem (jeśli informacje mają charakter niedostosowany do wieku dziecka).

Zapraszam serdecznie.