Katarzyna Stałowska

Katarzyna Stałowska

psycholog, psychoterapeuta

Katarzyna Stałowska

psycholog, psychoterapeuta

Jestem mgr psychologii i certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (nr certyfikatu 674).

Zapewniam  profesjonalną pomoc i wsparcie psychologiczne w przyjaznej i pełnej dyskrecji atmosferze, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji oraz nieustannie dbam o swój rozwój, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach – głównie z obszaru terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) i terapii schematów (ST) oraz terapii akceptacji i zaangażowania (ACT).

Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych. Pracuję w nurcie poznawczo- behawioralnym, łącząc go z elementami terapii schematu. Swoją pomoc kieruję do osób zmagających się z takimi trudnościami jak: zaburzenia nastroju (m.in zaburzenia depresyjne), zaburzenia lękowe -uogólnione, fobia prosta, fobia społeczna, napady paniki, agorafobia, zespół stresu pourazowego (PTSD), zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD), schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia snu, uzależnienia, zaburzenia odżywiania, tiki, zaburzenia osobowości, interwencja kryzysowa.

Kwalifikacje

  • Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierunek psychologia,
  • Absolwentka studiów podyplomowych pierwszego i drugiego stopnia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Uniwersytetu SWPS - Wydział Zamiejscowy w Sopocie, ukończone z wynikiem bardzo dobry z wyróżnieniem.
  • Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
  • Absolwentka studium pedagogicznego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Absolwentka Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, kierunek filologia angielska (możliwość konsultacji w j. angielskim)

Staże, praktyki i doświadczenie zawodowe

Centrum Onkologii im. Profesora Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Klinika Psychiatryczna 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ, oddział dzienny psychiatryczny, Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA, prywatny gabinet psychoterapeutyczny.