Dr Karolina Nowak

Dr Karolina Nowak

PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOPEDAGOG, CERTYFIKOWANY SPECJALISTA SEKSUOLOGII DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH, BIEGŁY SĄDOWY

Dr Karolina Nowak

PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOPEDAGOG, CERTYFIKOWANY SPECJALISTA SEKSUOLOGII DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH, BIEGŁY SĄDOWY

Oferuję diagnozę/konsultacje/poradnictwo/terapię/ w zakresie:

 • zaburzeń lękowych,
 • zaburzeń nastroju,
 • zaburzeń psychosomatycznych,
 • depresji,
 • stresu, wypalenia zawodowego,
 • wsparcia w sytuacji okołorozwodowej,
 • wsparcia w przebiegu choroby nowotworowej,
 • problemów sfery seksualnej,
 • konsultacji w zakresie zachowań o charakterze seksualnym dzieci/młodzieży, w tym
  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, FAS i inne,
 • psychoedukacji/doradztwa/wsparcia dla rodziców/opiekunów w zakresie problematycznych zachowań seksualnych dzieci/młodzieży,
 • diagnozy rozwoju psychoseksualnego dzieci/młodzieży, w tym
  z niepełnosprawnością, autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.
 • diagnozy trudności szkolnych dzieci i młodzieży.

Posiadam kilkunastoletnie kliniczne doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, które pogłębiałam odbywając liczne staże specjalistyczne i pracując min w: Klinice Psychiatrii im. dra Jurasza w Bydgoszczy, Wojewódzkim Szpitalu Dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Placówkach Oświatowych. Współpracuje z terapeutami i seksuologami
z Czech, Niemiec oraz Holandii. Uczestniczę czynnie w krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych, szkoleniach oraz warsztatach stale doskonaląc swój proces pracy diagnostycznej i terapeutycznej. Od 2015 roku jestem Kierownikiem Pracowni Edukacji, Terapii i Seksuologii Społecznej w Bydgoszczy. W pracy naukowo-klinicznej skupiam się na badaniach z obszaru seksuologii, seksuologii sądowej oraz wpływu chorób przewlekłych na seksualność człowieka min prowadzę badania naukowe związane z jakością życia seksualnego u kobiet i mężczyzn z chorobami tarczycy, pacjentów onkologicznych oraz nad współczesnymi zachowaniami seksualnymi dzieci i młodzieży z zaburzeniami i niepełnosprawnościami. Jestem autorką unikatowej monografii pt. „(Nie) zrozumiany świat ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży z zaburzeniami zachowania”. Jestem twórczynią autorskiej – opartej na badaniach naukowych typologii młodzieży z zaburzeniami zachowania uzewnętrzniającej ryzykowne zachowania seksualne dzięki której zaplanowane formy pomocy przynoszą oczekiwany efekt.

W pracy z pacjentem najważniejsze jest dla mnie:

 • profesjonalna wiedza oparta na najnowszych doniesieniach i dowodach naukowych,
 • relacja oparta na współpracy i zaufaniu,
 • empatia,
 • szacunek do światopoglądu,
 • bezpieczeństwo,
 • komfort psychiczny pacjenta.