Psychiatra dzieci i młodzieży

Psychiatra dzieci i młodzieży

Psychiatria dzieci i młodzieży to wyodrębniona w psychiatrii, osobna  specjalizacja. Fakt ten wiąże się ze specyfiką zaburzeń psychicznych osób niepełnoletnich, które nakładają się na fizjologicznie przebiegający okres rozwoju dziecka. Charakteryzuje się on, w różnych fazach rozwoju, innymi trudnościami i celami do realizacji.

Szczegółowa wiedza dotycząca rozwoju dziecka jest konieczna by wyszczególnić objawy odbiegające od normy rozwojowej młodego człowieka. Psychiatra dziecięcy  określa jaki jest powód trudności dziecka oraz wyklucza lub potwierdza podłoże objawów np. czy nie są wynikiem chorób ogólnych w tym neurologicznych. Może zlecić dodatkowe badania laboratoryjne, obrazowe, diagnostykę psychologiczną   lub konsultacje specjalistyczne. Lekarz kieruje dalszym leczeniem pacjenta w formie wydawanych zaleceń farmakologicznych, skierowaniu na odpowiednie oddziaływania terapeutyczne, wydawaniu opinii lekarskich i orzeczeń, zwolnień. Uzyskane zaświadczenia mają na  celu optymalizację współpracy pomiędzy organizacjami świadczącymi pomoc oraz środowiskami w których funkcjonuje osoba objęta opieką.

Specjalizujemy się w diagnozowaniu i leczeniu :

  • zaburzeń rozwojowych (autyzm , ADHD)
  • depresji
  • kryzysu adolescencyjnego
  • zaburzeń lękowych (fobia szkolna, fobie specyficzne, lęk paniczny, nerwica natrenctw, lęk uogólniony, zaburzenia psychosoamtyczne )
  • zespołu stresu pourazowego
  • choroby afektywnej dwubiegunowej
  • schizofrenii
  • zaburzeń snu

Skuteczne leczenie pozwala skrócić czas trwania dyskomfortu psychicznego i nieprawidłowego funkcjonowania oraz zapobiega dalszemu rozwojowi choroby i hospitalizacji. Dbamy o to, aby Pacjenci uzyskali skuteczną i profesjonalną pomoc w miłej atmosferze.

Psychiatra dzieci i młodzieży - nasi Specjaliści

Ewa Pocztarek

Ewa Pocztarek

lekarz, specjalista psychiatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży
Elżbieta Gilewska

Elżbieta Gilewska

lekarz, specjalista psychiatria dzieci i młodzieży